Prijavi lahko priložite naročilnico, ki mora biti v enem od slikovnih formatov (.jpg, .png ...):

 


 
Obvezno priložite potrdilo o vpisu!