Obvezno priložite potrdilo o vpisu, ki mora biti v enem od slikovnih formatov (.jpg, .png, .bmp ...):

 Prijavi lahko priložite naročilnico, ki mora biti v enem od slikovnih formatov (.jpg, .png, .bmp ...):