Dogodek foto- in videodokumentiramo. Osebne podatke hranimo na ZRC SAZU zgolj za potrebe organizacije in obveščanja za simpozij Slovenski regionalni dnevi.

 

 
REGISTER® ©2008–2024 PARsis, informacijski sistemi info@parsis.si